Υποθήκευση και πώληση περιουσιακών στοιχείων

Το χρέος της Κοινότητας στο επίκεντρο Με σκοπό την αναχρηματοδότηση του χρέους της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ μέσω υποθήκευσης ακίνητης περιουσίας της και την

Read more

Pin It on Pinterest