Υποθήκευση και πώληση περιουσιακών στοιχείων

Το χρέος της Κοινότητας στο επίκεντρο

Με σκοπό την αναχρηματοδότηση του χρέους της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ μέσω υποθήκευσης ακίνητης περιουσίας της και την πώληση οικοπέδου δίπλα στο σχολείο “Σωκράτης” της Νότιας Ακτής, συγκαλείται Ειδική Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΚΜΜ.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 26 Μαΐου 2013, 6:30 μ.μ. στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο «Αδριανός Μαρής», 5757 Wilderton Avenue, Montreal.

Μετά την ψηφοφορία θα ακολουθήσει η αναφορά του Προέδρου της Κοινότητας, κ. Νίκου Παγώνη, περίοδος ερωτήσεων και υποβολή νέων θεμάτων προς τη Γενική Συνέλευση.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest