ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΜΜ

Την Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018, στις 12:30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση  των μελών της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ, με κύριο θέμα την παρουσίαση του ελεγμένου απολογισμού του οικονομικού έτους 2017 και την παρουσίαση του προϋπολογισμού για το 2017-2018. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ι. Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Park Extension, 777 St-Roch.

Όπως πάντα, πριν από την παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων, θα γίνει η ανάγνωση και έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης. Η παρουσίαση του απολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία των ορκωτών λογιστών της Ernst and Young, οι οποίοι έκαναν τον οικονομικό έλεγχο. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση και ψήφιση του προϋπολογισμού, ύψους άνω των $18 εκατομμυρίων, ο οποίος ήδη έχει εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΜΜ.

Στη συνέχεια, όπως ορίζει η ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης, θα ακολουθήσει η πρόταση διορισμού νέων ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο του νέου οικονομικού έτους, η αναφορά του Προέδρου και οι ερωτήσεις των μελών της Κοινότητας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest