Η ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τα έργα στην πεζογέφυρα του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου, οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους. Την Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της ΕΚΜΜ, Ανδρέας Κριλής, επισκέφτηκε το εργοτάξιο και ενημερώθηκε από τον Γενικό Εργολάβο για την πορεία των εργασιών. Μέχρι στιγμής, έχει πέσει το τσιμέντο στο κατάστρωμα της πεζογέφυρας και την Πέμπτη, 31 Αυγούστου, θα πέσει νέο τσιμέντο στα καλούπια που έχουν ήδη προετοιμαστεί ώστε να δημιουργήσουν τα πλαϊνά τοιχία και τις σκάλες. Την ίδια στιγμή θα ολοκληρωθεί και η ράμπα για την πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα όπως και καροτσάκια κάθε τύπου. Κάθε Σαββατοκύριακο ο Ι. Ναός παραδίδεται για την τέλεση προγραμματισμένων Μυστηρίων και κατά την διάρκεια της εβδομάδας τα έργα συνεχίζονται. Η τελική παράδοση του Ι. Ναού από τον Γενικό Εργολάβο, στην ΕΚΜΜ, θα πραγματοποιηθεί, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, τις επόμενες εβδομάδες.

Σ ε συνέχεια των ειδήσεων σχετικά με τις εργασίες στον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου, η ΕΚΜΜ είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει την παροικία ότι, κατόπιν της αίτησης που έκανε στο Conseil du patrimoine religieux du Québec (Συμβούλιο Θρησκευτικής Κληρονομιάς του Κεμπέκ) με σκοπό να εξασφαλίσει πόρους για την ανακαίνιση του Καθεδρικού μας Ι. Ναού, δέχτηκε την πρώτη απάντηση που χαρακτηρίζεται θετική. Η ΕΚΜΜ έλαβε επιστολή προέγκρισης του ποσού των $186.300, από το γραφείο του Υπουργού Πολιτισμού και Μεταφορών. Η προέγκριση αυτή δεν έχει οριστικό χαρακτήρα, αλλά είναι ένα θετικό βήμα πριν υπογραφούν τα τελικά συμβόλαια. Είναι μια διαδικασία απαιτητική και πολύπλοκη, με πολλές παραμέτρους, και οι υπηρεσίες της ΕΚΜΜ εργάζονται προκειμένου να εξασφαλίσουν την θετική έκβαση αυτής της χρηματοδότησης, που θα χρησιμοποιηθεί για επόμενη φάση των επισκευών του Ι. Ναού. Είναι μια ευχάριστη εξέλιξη για την παροικία μας, αφού η ανάγκη χρηματοδότησης για την ανακαίνιση των εκκλησιών μας, είναι επιτακτική και μεγάλη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest