Για ενδεχόμενο δανεισμό της ΕΚΜΜ

Εγκρίθηκε η προμήθεια του μεσίτη

Η αναμνηστική φωτογραφία της συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΚΜΜ. Photo: ©2014 Paris Petrou / Me Greek.Τη Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η εξ αναβολής τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν ήταν η κατάθεση στο Δήμο του Μόντρεαλ αίτησης για το Ελληνικό Φεστιβάλ Φλόγα, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της εκδήλωσης καθώς και η έγκριση της συμφωνίας που αφορά στην προμήθεια του μεσίτη (loan broker) για ενδεχόμενο δανεισμό της ΕΚΜΜ από δύο προτεινόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Στην αναφορά του Προέδρου, σε μήνυμα του από την Ελλάδα ο κ. Νικόλαος Παγώνης ανέφερε πως οι επαφές του με την πολιτική ηγεσία της χώρας σχετικά με την παραγραφή του δανείου της Κοινότητας είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο.

 

Στη διάρκεια της αναφοράς των τμημάτων, κ κα. Ζωή Μπάτση ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατάθεση στο Υπουργείο Παιδείας του Quebec του νέου ονόματος των σχολείων της Κοινότητας Montreal που προέκυψε μετά τη συγχώνευση της με την Κοινότητα του Laval. Το νέο όνομα των σχολείων που θα αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας των είναι “École Socrates – Demosthenes”.

Σε άλλο σημείο ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Μητρόπουλος δήλωσε ότι προτίθεται να λάβει μέτρα για τα μονίμως απόντα μέλη από τις συνεδριάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση του έργου της Κοινότητας.

Η συνεδρίαση έκλεισε με ερωτήσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αναμνηστική φωτογραφία της συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΚΜΜ. Photo: ©2014 Paris Petrou / Me Greek.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest