ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΓΩΝΗ

Το me Greek, μετά από την χθεσινή έκτακτη Συνέντευξη Τύπου, με θέμα την «Πώληση των δικαιωμάτων της ΕΚΜΜ του εμφυτευτικού μισθώματος του οικοπέδου επί των οδών St-Laurent, Sherbrooke και Clark» δημοσιεύει σχετική επιστολή κάλεσμα του Προέδρου Νικολάου Παγώνη για την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Οκτωβρίου 2018 στις 12:00 μ.μ., στην αίθουσα του Ι. Ναού Τιμίου Σταυρού, 4865 du Souvenir, στο Laval.

“Αγαπητοί φίλοι,

Με μεγάλη υπερηφάνεια σας ανακοινώνω την έναρξη μιας νέας εποχής για την Κοινότητά μας. Την ευκαιρία, για πρώτη φορά στα χρονικά μας, να απαλλαγούμε από τα χρέη μας. Να μην έχουμε την βαριά υποχρέωση να πληρώνουμε $800.000 το χρόνο σε τοκοχρεολύσια.
Τη Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018, κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης συνεδρίασης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πήραν μια ιστορική απόφαση, η οποία θα αλλάξει αποτελεσματικά και δραστικά την οικονομική κατάσταση της ΕΚΜΜ για τα επόμενα πολλά χρόνια.
Αποφασίσαμε να δεχθούμε μια δεσμευτική και άνευ όρων προσφορά του ποσού των $10.000.000 για την αγορά των δικαιωμάτων της ΕΚΜΜ επί του εμφυτευτικού μισθώματος του οικοπέδου που βρίσκεται στο τετράγωνο που οριοθετείται από τις γωνίες των οδών Saint-Laurent, Sherbrooke και Clark (το ξενοδοχείο) από την εταιρία TIDAN Inc., που είναι ο μισθωτής και ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου που ανεγέρθηκε σ ‘αυτό.
Είναι ευθύνη της διοίκησης της ΕΚΜΜ να αξιολογεί διαρκώς την οικονομική κατάσταση της Κοινότητας και να βρίσκει συνεχώς τρόπους για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων της. Τα τελευταία 30 χρόνια, ο Οργανισμός είχε εμπλακεί σε μια πολύ σημαντική επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μελών της Κοινότητας. Κοινοτικά κέντρα, σχολεία, εκκλησίες και αθλητικές
εγκαταστάσεις χτίστηκαν ή αγοράστηκαν με περιορισμένα αποτελέσματα ερανικών προσπαθειών. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της τολμηρής επέκτασης χρηματοδοτήθηκε μέσω δανείων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων έχει εξοφληθεί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ένα μη ευκαταφρόνητο ποσόν είναι ακόμα απλήρωτο ($7,300,000) .
Κάθε οικονομικός αναλυτής και σύμβουλος, που έχει εξετάσει τα οικονομικά της Κοινότητας τα τελευταία χρόνια, έχει καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα: η ΕΚΜΜ είναι πλούσια σε περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, αλλά δεν μπορεί να ανταποκριθεί σταθερά στις λειτουργικές της ανάγκες της. Οι εξωτερικοί ελεγκτές της ΕΚΜΜ (επί του παρόντος είναι η εταιρία Ernst &Young), εγγράφουν κάθε χρόνο στον ετήσιο ελεγμένο απολογισμό (τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια) μία πολύ σημαντική σημείωση: ότι υπάρχει αβεβαιότητα και ανησυχία αν ο Οργανισμός θα μπορέσει να συνεχίσει να
ανταποκρίνεται στις οικονομικές της υποχρεώσεις. Μια πολύ σοβαρή παρατήρηση, που στην πραγματικότητα σημαίνει ότι είναι αβέβαιο εάν η Κοινότητα θα είναι σε θέση να συνεχίσει να λειτουργεί υπό τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα.
Ως εκ τούτου, σκεφτήκαμε σοβαρά το ενδεχόμενο πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου, προκειμένου να αποπληρωθεί το χρέος, να βελτιωθούν οι ταμειακές ροές και να ενισχυθούν περαιτέρω οι υπηρεσίες προς στα μέλη, στους μαθητές, στους γονείς και στους, περίπου, 10.000 ανθρώπους που εξυπηρετεί η Κοινότητα σε εβδομαδιαία βάση, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της στο μακρύ μέλλον.
Σχεδόν όλα τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην Κοινότητα  εξυπηρετούν τις ανάγκες των μελών της, εκτός από ένα: το εμφυτευτικό δικαίωμα μίσθωσης του οικοπέδου.
Από την αρχή της θητείας της η σημερινή διοίκηση, ξεκίνησε μια έρευνα της αγοράς, με σκοπό την πώληση αυτού του περιουσιακού στοιχείου. Επίσημες εκτιμήσεις, προσέγγιση διαφόρων κτηματομεσιτών, επικοινωνία με πιθανούς επενδυτές, ήταν μεταξύ άλλων μερικές από τις προσπάθειες που τέθηκαν σε εφαρμογή για την εκτίμηση της αγοραστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και την προσέλκυση πιθανών αγοραστών.
Τελικά, μετά από έντονες και επίπονες διαπραγματεύσεις με τον μοναδικό αγοραστή που είχε εκφράσει συνεχή και σοβαρό ενδιαφέρον για την αγορά του περιουσιακού αυτού στοιχείου, ήμασταν σε θέση να εξασφαλίσουμε την παραπάνω προσφορά των $10.000.000.
Σε μια προσπάθεια να μεγιστοποιήσουμε την αξία του περιουσιακού αυτού στοιχείου, ξεκινήσαμε περαιτέρω συζητήσεις με έναν δεύτερο ενδιαφερόμενο που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να λάβουμε μια δεύτερη προσφορά για $10.200.000. Ωστόσο, αυτή η προσφορά ήταν μη δεσμευτική και υπό όρους, καθόσον ο ενδιαφερόμενος αγοραστής, αν δεν μείνει ικανοποιημένος με οποιαδήποτε από τις συνθήκες που επιβάλει, να μπορεί να αποσύρει την προσφορά του. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για προφανείς λόγους, απέρριψε αυτή την προσφορά, δεδομένου ότι ήταν αβέβαιο αν θα ολοκληρωθεί στην πραγματικότητα η υπόσχεση της αγοράς, και στην τιμή
που προσφέρεται. Αντί αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε μια οικονομικά συνετή και υπεύθυνη απόφαση να εγκρίνει την άνευ όρων δεσμευτική προσφορά για $10.000.000.
Αυτή είναι η στιγμή για να προσβλέψουμε σε ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον για την Κοινότητά μας. Αποπληρωμή του χρέους, βελτίωση της ταμειακής ροής κατά $800.000 ετησίως και περίπου $2.700.000 πλεόνασμα μετά την αποπληρωμή του δανείου, που θα μπορούν επενδυθούν μελλοντικά σε έργα υποδομής, όπως, πχ, την οικοδόμηση του εκπαιδευτικού συγκροτήματος επί του οικοπέδου του Ι. Ναού Τιμίου Σταυρού στο Laval.
Καλώ όλους εσάς να γίνετε μέρος αυτής της νέας εποχής για την Κοινότητά μας. Ελάτε να βοηθήσετε, για να απαλλαγούμε από το βαρύ φορτίο του χρέους. Βοηθήστε μας να εξοικονομήσουμε ετησίως $800.000 ταμειακών ροών, να γίνετε μέρος της πραγματοποίησης του οράματος του εκπαιδευτικού συγκροτήματος στο Laval. Ας οικοδομήσουμε όλοι μαζί μια σταθερή οικονομική βάση για ένα λαμπρό μέλλον.
Η διατήρηση ενός περιουσιακού στοιχείου που παρέχει μια ελάχιστη απόδοση (1,6% της τρέχουσας αγοραίας αξίας – μικρότερο από το ποσοστό του πληθωρισμού) δεν είναι μια υγιής οικονομική απόφαση, όπως δεν είναι και η διατήρησή του για τα επόμενα 35 χρόνια, ελπίζοντας ότι η αξία του θα αυξηθεί κατακόρυφα. Σήμερα αντιμετωπίζουμε οικονομική αβεβαιότητα, σήμερα χρειαζόμαστε μια θετική ταμειακή ροή να προχωρήσουμε προς τα εμπρός και τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να επενδύσουμε στομέλλον των σχολείων μας.
Η Γενική Συνέλευση για την έγκριση της αποδοχής της άνευ όρων δεσμευτικής προσφοράς, έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου 2018, ώρα 12:00 στην αίθουσα του Ι. Ναού Τιμίου Σταυρού, 4865 du Souvenir, Laval.
Ενωμένοι μπορούμε να μετακινήσουμε βουνά. Και τώρα είναι η ώρα να κάνουμε ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε και όχι τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα είναι η ώρα να αφήσουμε το παρελθόν στο παρελθόν, να είμαστε τολμηροί, να σφυρηλατήσουμε μια νέα διαδρομή και να χαράξουμε μια νέα πορεία για τις επόμενες γενιές.

Με τιμή,
Νικόλαος Παγώνης
Πρόεδρος ΕΚΜΜ”

Πηγή : ΕΚΜΜ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest