Ολόκληρη η ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής

 

Εκλογές ΕΚΜΜ 2016

Την Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016 θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ.

Δημοσιεύουμε πιο κάτω, ολόκληρη την ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής της Κοινότητας, για το θέμα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συμπάροικοι.

Φέρομεν εις γνώσιν όλων ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΜΜ, των Περιφερειακών Συμβουλίων Μοντρεάλ, Λαβάλ και Νότιας Ακτής καθώς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής θα διεξαχθούν  μόνον την Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016, από τις 9:00 π.μ. ως τις 8:00 μ.μ. στα εκλογικά κέντρα του Μοντρεάλ (Αίθουσα δεξιώσεων ΕΚΜΜ), του Λαβάλ (Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού) και της Νότιας Ακτής (Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού). 

                             

Δικαίωμα Ψήφου

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς (Άρθρα 5.9, 5.10 και 5.11) όσοι συμπάροικοι επιθυμούν να ψηφίσουν στις εκλογές της 12ης  Ιουνίου 2016 πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 *Να είναι ηλικίας 18 (δέκα οκτώ) ετών και άνω.

*Να είναι ενεργά μέλη (να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις).

* Τα μη ενεργά μέλη θα μπορούν να πληρώσουν την συνδρομή τους για τους προηγούμενους 24 μήνες μέχρι και την 22α Μαΐου, ή κατά την ημέρα των εκλογών μόνο σε μετρητά ή επιβεβαιωμένη τραπεζική επιταγή (certified cheque).

*Τα παλαιά μέλη  που δεν επιθυμούν να πληρώσουν για το έτος 2015, θα θεωρούνται νέα μέλη και θα πρέπει να έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους έως και την 13η Μαΐου 2016.

*Τα νέα μέλη πρέπει να πληρώσουν τη συνδρομή τους μέχρι και τη 13η Μαΐου 2016.

*Καμία συνδρομή δεν θα εισπράττεται από την 22α Μαΐου έως και την 12η Ιουνίου 2016, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 17.5.3.  

Δικαίωμα Υποψηφιότητας

Όσοι συμπάροικοι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές της 12ης Ιουνίου 2016, για το Κεντρικό Συμβούλιο (σύμφωνα με το Άρθρο 7.5 των Εσωτερικών Κανονισμών), τα Περιφερειακά Συμβούλια (Άρθρο 12.3) και την Εξελεγκτική Επιτροπή (Άρθρο 16.6), θα πρέπει να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους, το αργότερο 15 μέρες πριν από τις Εκλογές, δηλαδή μέχρι τις 28 Μαΐου 2016 και να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Να είναι ηλικίας άνω των 18 (δέκα οκτώ) ετών.

2. Να είναι ενεργά μέλη της Κοινότητας.

3.Εάν είναι μη ενεργά μέλη, να έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους για τους προηγούμενους 24 μήνες, την στιγμή που καταθέτουν την υποψηφιότητά τους.

4.Παλαιά μέλη που δεν επιθυμούν να πληρώσουν για τους προηγούμενους 12 μήνες θεωρούνται νέα μέλη και θα πρέπει να πληρώσουν την συνδρομή τους ένα μήνα πριν την κατάθεση της υποψηφιότητάς τους, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 28 Απριλίου 2016.

5.Τα νέα μέλη πρέπει να έχουν πληρώσει την συνδρομή τους ένα μήνα πριν καταθέσουν την υποψηφιότητά τους.

6. Να μην είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου άλλου παρόμοιου Οργανισμού ή Ενορίας.                                   

Περιφερειακά Συμβούλια

Οι υποψήφιοι για τα Περιφερειακά Συμβούλια πρέπει να είναι κάτοικοι της περιφέρειας για την οποία θέτουν υποψηφιότητα. 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή πρέπει να γνωρίζουν τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το Άρθρο 16.3 των Εσωτερικών Κανονισμών δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας, των Περιφερειακών Συμβουλίων, του Συμβουλευτικού Σώματος και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να παραδώσουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, υπογραμμένη από δύο ενεργά μέλη της Κοινότητας, καθώς και μία φωτογραφία τους, όσο το δυνατόν πρόσφατη, (μέγεθος φωτογραφίας διαβατηρίου) στην Εφορευτική Επιτροπή το αργότερο έως την 28η Μαΐου 2016 και ώρα 1:00 μ.μ. στα γραφεία της Εφορευτικής Επιτροπής (5777 Wilderton) αίθουσα 104. Σας κάνουμε επίσης γνωστό ότι για καταθέσεις υποψηφιοτήτων και κάθε είδους πληροφορίες, τα εν λόγω γραφεία θα είναι ανοικτά κάθε Πέμπτη, από τις 7.00 έως 9.00 μ.μ., την Παρασκευή, 10 Ιουνίου, από τη 1μμ μέχρι και τις 8 μ.μ. καθώς επίσης  και το Σάββατο, 11 Ιουνίου, από τις 8 π.μ. μέχρι τη 1 μ.μ.     

Προσωρινοί Υπάλληλοι

Η Εφορευτική Επιτροπή θα χρειαστεί τη βοήθεια προσωρινών υπαλλήλων οι οποίοι θα εργαστούν κατά την ημέρα των εκλογών. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών, να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα καθώς και μια από τις επίσημες γλώσσες του Καναδά (Αγγλική ή Γαλλική) και να μην είναι υπάλληλοι της ΕΚΜΜ. Τα άτομα αυτά θα εργα-στούν υπό την καθοδήγηση της Εφορευτικής Επιτροπής (Άρθρο 17.5.6 των Εσωτερικών Κανονισμών).

Η αμοιβή εργασίας είναι ευθύνη της ΕΚΜΜ και είναι το ελάχιστο ωρομίσθιο όπως αυτό ορίζεται από τον σχετικό Νόμο της Επαρχίας του Κεμπέκ. 

Αιτήσεις Υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι, για οιανδήποτε θέση, καθώς επίσης και οι προσωρινοί υπάλληλοι, μπορείτε να προμηθευτείτε τις αιτήσεις υποψηφιότητας από την Εφορευτική Επιτροπή, από τα γραφεία της ΕΚΜΜ, από τα γραφεία της Κοινότητας στη Νότια Ακτή και στο Λαβάλ.  

Σημείωση: Οι υποψήφιοι, για οιανδήποτε θέση, καθώς επίσης και οι προσωρινοί υπάλληλοι να γνωρίζουν ότι η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει από την Τρίτη, 3 Μαΐου 2016 και κάθε Τρίτη και από ώρα 7:00 έως 9:00 μ.μ. στην αίθουσα 104 των κεντρικών γραφείων της ΕΚΜΜ (5777 Wilderton Avenue), όπου και μπορούν να αποτείνονται για κάθε πληροφορία.  

Επιστροφή βιβλίων Εγγραφής Μελών

 Παρακαλούνται όσοι έχουν στην κατοχή τους Βιβλία Αποδείξεων Εγγραφής Μελών να τα επιστρέψουν μέχρι τις 12 Μαΐου 2016  (ημέρα Πέμπτη) και ώρα 5:00 μ.μ. στα γραφεία της ΕΚΜΜ προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από την Εφορευτική Επιτροπή. Όσα βιβλία δεν επιστραφούν την καθορισμένη ημέρα και ώρα θα θεωρηθούν άκυρα. Μετά την 12η Μαΐου 2016 κάθε μέλος δικαιούται να παραλάβει καινούργια βιβλία εγγραφής μελών της ΕΚΜΜ, μόνο από την Εφορευτική Επιτροπή, τα οποία θα έχουν μονογραφηθεί και σφραγιστεί από την Εφορευτική Επιτροπή.

Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest