Μέτρηση της ταχύτητας του αέρα στις σήραγγες

Έργα στο δίκτυο του μετρό Η Société de transport de Montreal (stm) πρόκειται να πραγματοποιήσει δοκιμές στο σύστημα εξαερισμού του δικτύου του μετρό, τη

Read more

Pin It on Pinterest