Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ξεκινάει η Ελληνική Προεδρία Αύριο, Τετάρτη 8 Ιανουαρίου, ξεκινά επίσημα η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Read more

Pin It on Pinterest