ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΜΜ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εκλογές Κυριακής, 12 Ιουνίου 2022

Αγαπητοί συμπάροικοι,
Φέρομε εις γνώσιν πάντων ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Μ.Μ., των Περιφερειακών Συμβουλίων Μοντρεάλ, Λαβάλ και Νότιας Ακτής καθώς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής θα διεξαχθούν μόνον την Κυριακή 12 Ιουνίου 2022, από τις 9:00 π.μ. ως τις 8:00 μ.μ. στα εκλογικά κέντρα:
● Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο «Αδριανός Μαρής», 5757 Wilderton avenue Montreal Quebec, H3S 2K8
● Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού, 4865 du Souvenir, Laval, Québec, H7W 1E1
● Κοινοτικό Κέντρο Νότιας Ακτής, 5220 Grande Allée, St-Hubert (South Shore), Quebec, J3Y 1A1

Δικαίωμα Ψήφου
Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς (Άρθρα 5.9, 5.10 και 5.11) όσοι συμπάροικοι επιθυμούν να ψηφίσουν στις εκλογές της 12ης Ιουνίου 2022 πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
● Να είναι ηλικίας 18 (δεκαοκτώ) ετών και άνω.
● Να είναι ενεργά μέλη (να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις).
● Τα μη ενεργά μέλη που η συνδρομή τους θα έχει λήξει για λιγότερο από ένα χρόνο, κατά την ημέρα των εκλογών, θα μπορούν να πληρώσουν την συνδρομή τους, πριν ή κατά την ημέρα των εκλογών μόνο σε μετρητά ή επιβεβαιωμένη τραπεζική επιταγή (certified cheque).
● Τα μη ενεργά μέλη που η συνδρομή τους θα έχει λήξει για περισσότερο από ένα χρόνο, θα πρέπει να έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους 30 ημέρες πριν τις εκλογές, μέχρι 13 Μαΐου 2022 για να γίνουν ενεργά μέλη.
● Τα μη ενεργά μέλη για περισσότερο από ένα χρόνο, μπορούν, κατά την ημέρα των εκλογών να πληρώσουν 2 (δύο) συνδρομές, τους 12 μήνες πριν και τους 12 μήνες μετά, για να γίνουν ενεργά μέλη. Η πληρωμές των συνδρομών κατά την ημέρα των εκλογών, πρέπει να είναι μόνο σε μετρητά ή με επιβεβαιωμένη τραπεζική επιταγή (certified cheque).

● Τα νέα μέλη πρέπει να πληρώσουν τη συνδρομή τους μέχρι και τη 13η Μαΐου 2022.
● Καμία συνδρομή δεν θα εισπράττεται από την 2η Ιουνίου 2022 έως και την 11η Ιουνίου 2022, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 17.5.3

Δικαίωμα Υποψηφιότητας
Όσοι συμπάροικοι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές της 12ης Ιουνίου 2022, για το Κεντρικό Συμβούλιο, τα Περιφερειακά Συμβούλια και την Εξελεγκτική Επιτροπή, σύμφωνα με το Άρθρο 7.5, 12.3, 16.6 των Εσωτερικών Κανονισμών, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να είναι ηλικίας άνω των 18 (δεκαοκτώ) ετών.
2. Να είναι ενεργά μέλη της Κοινότητας.
3.Εάν είναι μη ενεργά μέλη και η συνδρομή τους έχει λήξει για λιγότερο από ένα χρόνο θα πρέπει να έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους την στιγμή που καταθέτουν την υποψηφιότητά τους και είναι ενεργά μέλη.
4. Τα μη ενεργά μέλη που η συνδρομή τους θα έχει λήξει για περισσότερο από ένα χρόνο, θα πρέπει να έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους 30 ημέρες πριν την κατάθεση της υποψηφιότητάς τους, για να γίνουν ενεργά μέλη.
5.Τα νέα μέλη πρέπει να έχουν πληρώσει την συνδρομή τους ένα μήνα πριν καταθέσουν την υποψηφιότητά τους.
6. Να μην είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου άλλου παρόμοιου Οργανισμού ή Ενορίας.

Περιφερειακά Συμβούλια
Οι υποψήφιοι για τα Περιφερειακά Συμβούλια πρέπει να είναι κάτοικοι της περιφέρειας για την οποία θέτουν υποψηφιότητα.

Εξελεγκτική Επιτροπή
Οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή πρέπει να γνωρίζουν τα κάτωθι:
Σύμφωνα με το Άρθρο 16.3 των Εσωτερικών Κανονισμών δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας, των Περιφερειακών Συμβουλίων ούτε και του Συμβουλευτικού Σώματος.
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να παραδώσουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, υπογραμμένη από δύο ενεργά μέλη της Κοινότητας, καθώς και μία φωτογραφία τους, όσο το δυνατόν πρόσφατη, (μέγεθος φωτογραφίας διαβατηρίου) στην Εφορευτική Επιτροπή το αργότερο έως την 28η Μαΐου, 2022, από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 2:00 μ.μ. στα γραφεία της Εφορευτικής Επιτροπής (5777 Wilderton) αίθουσα 104.

Σας κάνουμε επίσης γνωστό ότι για καταθέσεις υποψηφιοτήτων και κάθε είδους πληροφορίες, τα εν λόγω γραφεία θα είναι ανοικτά κάθε Τρίτη και από ώρα 6.30 έως 9.00 μ.μ. Επίσης, την Παρασκευή, 27η Μαΐου, 2022 από τη 2μ.μ. μέχρι και τις 6.00 μ.μ. Επίσης, και το Σάββατο, την 28η Μαΐου, 2022 από τις 10.00 π.μ μέχρι τη 2:00 μ.μ. για την παραλαβή των υποψηφιοτήτων.

Προσωρινοί Υπάλληλοι
Η Εφορευτική Επιτροπή θα χρειαστεί τη βοήθεια προσωρινών υπαλλήλων οι οποίοι θα εργαστούν κατά την ημέρα των εκλογών. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών, να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα καθώς και μια από τις επίσημες γλώσσες του Καναδά (Αγγλική ή Γαλλική) και να μην είναι υπάλληλοι της Ε.Κ.Μ.Μ. Τα άτομα αυτά θα εργαστούν υπό την καθοδήγηση της Εφορευτικής Επιτροπής (Άρθρο 17.5.6 των Εσωτερικών Κανονισμών).
Η αμοιβή εργασίας είναι ευθύνη της Ε.Κ.Μ.Μ. και είναι το ελάχιστο ωρομίσθιο όπως αυτό ορίζεται από τον σχετικό Νόμο της Επαρχίας του Κεμπέκ.

Αιτήσεις Υποψηφιότητας
Οι υποψήφιοι, για οιανδήποτε θέση, καθώς επίσης και οι προσωρινοί υπάλληλοι, μπορείτε να προμηθευτείτε τις αιτήσεις υποψηφιότητας από την Εφορευτική Επιτροπή, από τα γραφεία της Ε.Κ.Μ.Μ., από τα γραφεία της Κοινότητας στη Νότια Ακτή και στο Λαβάλ.
Σημείωση: Οι υποψήφιοι, για οιανδήποτε θέση, καθώς επίσης και οι προσωρινοί υπάλληλοι να γνωρίζουν ότι η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει κάθε Τρίτη και από ώρα 6.30 έως 9.00 μ.μ.

Επίσης, την Παρασκευή, 27η Μαΐου, 2022 από τη 2.00 μ.μ. μέχρι και τις 6.00 μ.μ. καθώς επίσης και το Σάββατο, την 28η Μαΐου, 2022 από τις 10.00 π.μ μέχρι τις 2:00 μ.μ. όπου και μπορούν να αποτείνονται για κάθε πληροφορία. Οι Υποψήφιοι πρέπει θα καταθέτουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας μόνο στην Εφορευτική Επιτροπή αυτοπροσώπως τις ώρες που αναγράφονται άνωθεν και να δείχνουν κάποια επίσημη ταυτότητα. Η τελευταία ημέρα για κατάθεση υποψηφιότητας είναι το Σάββατο, 28ης Μαΐου, 2022 από τις 10.00 π.μ μέχρι τις 2:00 μ.μ.

Επιστροφή βιβλίων Εγγραφής Μελών
Παρακαλούνται οι υπάλληλοι της ΕΚΜΜ που έχουν στην κατοχή τους Βιβλία Αποδείξεων Εγγραφής Μελών να τα επιστρέψουν μέχρι τις 13 Μαΐου 2022 (ημέρα Παρασκευή) και ώρα 7:00 μ.μ. στα γραφεία της Ε.Κ.Μ.Μ. προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από την Εφορευτική Επιτροπή. Όσα βιβλία δεν επιστραφούν την καθορισμένη ημέρα και ώρα θα θεωρηθούν άκυρα.
Μετά την 13η Μαΐου 2022, θα δοθούν καινούργια βιβλία εγγραφής μελών της Ε.Κ.Μ.Μ., μόνο από την Εφορευτική Επιτροπή, τα οποία θα έχουν μονογραφηθεί και σφραγιστεί από την Εφορευτική Επιτροπή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τη Μεγάλη Εβδομάδα, τα γραφεία της Εφορευτικής Επιτροπής θα είναι κλειστά.

Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής

ΠΗΓΗ: ΕΚΜΜ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest