ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

 

 

Αν θέλετε τα παιδιά σας να βιώσουν τη ζεστασιά μιας μικρής Ελλάδας, που λάμπει στην καρδιά του Κεμπέκ, δεν έχετε παρά να τους γνωρίσετε τα σχολεία της Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ. Σε αυτά τα σχολεία κάθε Σάββατο, και για 5 ώρες, οι μαθητές «ζουν» στην Ελλάδα. Έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις, τη θρησκεία και στη συνέχεια, με αυτές τις γνώσεις και με βασικό όπλο την Ελληνική γλώσσα, να φτιάξουν τη μικρή τους Ελλάδα, τόσο μέσα από τον χορό, τις εκδηλώσεις, τους θρησκευτικούς και εθνικούς εορτασμούς όσο και μέσα από τους φιλικούς δεσμούς που αναπτύσουν μεταξύ τους, δεσμοί που ξεκινούν από τη νηπιακή και παιδική ηλικία, ωριμάζουν στα εφηβικά χρόνια και κρατούν για πάντα, συσπειρώνοντας τους Έλληνες της παροικίας.

Τα σχολεία της Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ (Σαββατιανά Σχολεία), για περισσότερο από 35 χρόνια, υπηρετούν, σέβονται και τιμούν τις ελληνικές παραδόσεις, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και συνδυάζοντας τη μάθηση με την ψυχαγωγία. Βασικός σκοπός των Ελληνόγλωσσων σχολείων Γυμνάσιο/Λύκειο “Αριστοτέλης” και Δημοτικά “Πλάτων-Όμηρος” και “Άγιος Νικόλαος” είναι -ακολουθόντας τις εξελίξεις της ελληνικής ομογένειας- να εκπληρώνουν τις μαθησιακές ανάγκες και προσδοκίες εκμάθησης της Ελληνικής, τόσο των μεταναστών πρώτης γενιάς, όσο και των Ελληνοκαναδών δεύτερης και τρίτης γενιάς.

Σε μια σύντομη ιστορική αναδρομή, όλες οι εκπαιδευτικές προσπάθειες διατήρησης της ελληνικής γλώσσας, πολιτισμού και θρησκείας στο Μοντρεάλ, ξεκινούν από το 1909, με την ίδρυση του ημερήσιου ελληνικού σχολείου “Πλάτων”. Το 1971, ιδρύονται τα Ελληνικά Απογευματινά Σχολεία της Κοινότητας, που λειτουργούν μετά τη λήξη των μαθημάτων στα δημόσια σχολεία της πόλης ή κάθε Σάββατο πρωί. Τον Σεπτέμβριο του 1981, ιδρύεται το «Γυμνάσιο Αριστοτέλης», ενώ τον Σεπτέμβριο του 1984, τα Απογευματινά Σχολεία της Κοινότητας παίρνουν επίσημα την ονομασία «Ελληνικό Σχολείο Πλάτων». Ένα χρόνο αργότερα, το 1985, το ελληνικό σχολείο «Όμηρος» της Ελληνικής Κοινότητας Νότιας Ακτής, συγχωνεύεται με το “Ελληνικό Σχολείο Πλάτων» υπό την επωνυμία «Ελληνικά Σχολεία Πλάτων-Όμηρος». Στις 10 Ιουνίου του 2010, η Ελληνική Κοινότητα Μοντρεάλ ενώθηκε επίσημα με την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Λαβάλ σε έναν νέο οργανισμό με την επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ». Έτσι, στα δύο σχολεία της Ελληνικής Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης του οργανισμού, προστίθεται ένα ακόμα, το σχολείο “Άγιος Νικόλαος”, που λειτουργούσε ήδη, με μεγάλη επιτυχία στο Λαβάλ, από το 1971.


Όπως έχει διαπιστωθεί εδώ και πολλά χρόνια από τους γονείς των αποφοίτων των σχολείων, ο ελληνικός λόγος -προφορικός και γραπτός- αποτελεί τομέα ουσιαστικής προτεραιότητας και εξειδίκευσης στη Συμπληρωματική Εκπαίδευση. Η διδακτική ύλη έχει επιλεχθεί μετά από έρευνες του Εργαστηρίου Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ) σε Έλληνες της διασποράς, σε διάφορες χώρες (μεταξύ αυτών και του Καναδά) και χωρίζεται σε 4 βασικά επίπεδα. Το προαναγνωστικό στάδιο, με βασική ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Το δεύτερο στάδιο εμπέδωσης και διεύρυνσης των βασικών δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Το τρίτο στάδιο καλλιέργειας και ανάπτυξης των δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Και τέλος, το τέταρτο στάδιο, στο οποίο καλλιεργείται η ικανότητα για αυτόνομη παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνιακής επάρκειας σε επίσημες καταστάσεις. Επίσης, μέσα από την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, οι μαθητές προετοιμάζονται για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος). Τέλος, στους μαθητές του Λυκείου απονέμονται μονάδες (credits) κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας του Κεμπέκ.

Η Κα Καίτη Κυριακίδου διατελεί Γενική Διευθύντρια των Σχολείων Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης από το 2015, με μακρόχρονη και πολυετή εμπειρία ως διευθύντρια του επιτυχημένου σχολείου “Άγιος Νικόλαος”. Υπηρετεί δε τη Συμπληρωματική Εκπαίδευση από το 1979, ταυτόχρονα με την εκπαιδευτική της καριέρα σε ημερήσια σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί, τόσο του Γυμνασίου/Λυκείου “Αριστοτέλης” όσο και των δημοτικών σχολείων “Άγιος Νικόλαος” και “Πλάτων-Όμηρος”, είναι έμπειροι και ειδικά καταρτισμένοι στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στο εξωτερικό, σε μαθητές ελληνικής και μη ελληνικής καταγωγής.

Τα “Σαββατιανά” σχολεία χρησιμοποιούν τις κτιριακές σχολικές εγκαταστάσεις της ΕΚΜΜ, στο Μόντρεαλ, στο Λαβάλ, στη Νότια Ακτή και στο Ρόξμπορο (φέτος δεν θα λειτουργήσει το παράρτημα αυτό της Συμπληρωματικής), κάθε Σάββατο, από τις 9:00 το πρωί έως τις 2:00 το μεσημέρι. Πέρσι, μετά την αναγκαστική διακοπή της δια ζώσης διδασκαλίας -λόγω της πανδημίας- τα μαθήματα έγιναν μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, ενώ φέτος, για τη σχολική χρονιά 2021-2022, οι μαθητές επέστρεψαν και πάλι στις αίθουσες, από το Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου, εφαρμόζοντας όλες τις τρέχουσες υγειονομικές διατάξεις του Κεμπέκ. Για τους ενδιαφερόμενους γονείς, οι εγγραφές θα συνεχιστούν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σχολεία της Ελληνικής Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ άλλα και για εγγραφές, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο (514) 738-2421 εσωτ. 115.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest