“ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ” στο gov.gr

Ειδική ενότητα στο gov.gr για τους Έλληνες του Εξωτερικού.

Δημιουργία νέας ειδικής ενότητας στο gov.gr για τους Έλληνες του Εξωτερικού – Συνάντηση Υφυπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κώτσηρα με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Μετά από συνεργασία των Υπουργείων Εξωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προστέθηκε ειδική ενότητα στο gov.gr  για τις υπηρεσίες που αφορούν στους Έλληνες του Εξωτερικού. Συγκεκριμένα, στην αρχική σελίδα του www.gov.gr  προστέθηκε η ενότητα «Απόδημοι Έλληνες», στην οποία επισημαίνονται αφενός οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες από Έλληνες που κατοικούν μόνιμα ή πρόσκαιρα στο εξωτερικό και αφετέρου η δυνατότητα ψηφιακού ραντεβού για εξυπηρέτηση από  Προξενείο του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω τηλεδιάσκεψης. Στο νέο γεγονός ζωής «Έλληνες του Εξωτερικού» (Greeks Abroad), το οποίο είναι προσβάσιμο τόσο μέσω της ενότητας «Απόδημοι Έλληνες» όσο και μέσω της κατηγορίας «Πολίτης και Καθημερινότητα» (Citizens and day-to-day life), οι Έλληνες του Εξωτερικού μπορούν να βρίσκουν συγκεντρωμένες ακόμα περισσότερες συχνά χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες που τους αφορούν.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γιώργος Κώτσηρας, μεταξύ άλλων, δήλωσε τα εξής: «Λίγες ημέρες μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου για την άρση περιορισμών στην ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, τα Υπουργεία Εξωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρούν σε μία ακόμη πρωτοβουλία για τους Απόδημους Έλληνες Συγκεκριμένα, μετά από γόνιμη και εποικοδομητική συνεργασία των δύο Υπουργείων, προστίθεται ειδική ενότητα στο gov.gr με σκοπό να διευκολυνθούν οι Έλληνες πολίτες του εξωτερικού στην καθημερινότητά τους, ενώ θα συνεχιστούν οι πολιτικές για την ενδυνάμωση της σχέσης τους με την πατρίδα».
 
Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε: «Η προσθήκη και λειτουργία της νέας ενότητας για του Απόδημους Έλληνες, πέρα από πρακτικό ζήτημα αποτελεί για μας και προτεραιότητα υψηλού συμβολισμού που αντανακλά τον ενεργό ρόλο και τους ισχυρούς δεσμούς που θέλουμε να έχουν οι Έλληνες του εξωτερικού με την πατρίδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών αποδεικνύει ότι θέτει την ψηφιοποίηση και την ισότιμη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες των Αποδήμων Ελλήνων, σε βασικό άξονα των πολιτικών του».

Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest