ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟΧΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το πανεπιστήμιο McGill, μέσω της Περιβαλλοντικής Επιτροπής της Μεταπτυχιακής Κοινότητας (Environment Committee of McGill Post-Graduate Student Society – PGSS), καθώς και όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα του Μόντρεαλ, φιλοξένησε την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, μια βραδιά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα 150 χρόνια του Καναδά και τους Στόχους για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development Goals – SDGs). Η δράση αυτή ήταν μέρος κινητοποίησης 10.000 νέων, μέσω επιμορφωτικών ημερίδων, σε 50 κολέγια και πανεπιστήμια σε όλο τον Καναδά για το έτος 2017.
Οι 17 στόχοι των Ηνωμένων Εθνών, υιοθετήθηκαν το 2015 και έθεσαν τα παγκόσμια προβλήματα – προκλήσεις, που κάθε χώρα τίθεται να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μέχρι το 2030,  όπως η οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας και η κοινωνική ένταξη κάθε ανθρώπου στο κοινωνικό του περίγυρο με καλή εκπαίδευση και εργασία, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη για τις επόμενες γενιές. Πρόκειται για στόχους δείκτες που τέθηκαν και διεύρυναν τους 8 Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (Millennium Development Goals – MDGs), οι οποίοι είχαν συμφωνηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη το 2001.

 

Σε αυτή την εκπαιδευτική ημερίδα, οι 200 συμμετέχοντες έχοντας λάβει το απαιτούμενο γνωστικό υλικό κατά τη διάρκεια της προηγούμενων ημερών, ήρθαν προετοιμασμένοι να ανταποκριθούν στις ομιλίες έχοντας το τεχνικό υπόβαθρο. Η παρουσίαση και επιμέλεια της διοργάνωσης έγινε από την Κωνσταντίνα Χαλαστάρα, υποψήφια διδάκτορα στο Τμήμα Mining and Materials Engineering του πανεπιστημίου McGill, και μέλος της Περιβαλλοντικής επιτροπής. Η βραδιά ξεκίνησε με παρουσίαση της Solène Hanquier, Sustainable Development Advisor, του ομίλου Desjardins και της Dr. Laxmi Sushama, που κατέχει θέση στο Ινστιτούτο Trottier for Sustainability in Engineering and Design και την επίτευξη των SDGs μέσω της δουλειάς τους.

Ο πρώτος κύριος ομιλητής ήταν ο Steve Lee, ακτιβιστής για την κλιματική αλλαγή (G13), πολιτικός εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών και Εκτελεστικός Διευθυντής του FES (Foundation for Environmental Stewardship – Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). Πρόκειται για έναν καναδικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που σε συνεργασία με τα προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών, έχει στόχο την παροχή πρακτικής κατάρτισης της νεολαίας για την ενημέρωση και την τοπική εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Δεύτερος ομιλητής ήταν ο Eddie Wright, ειδικός επί των επικοινωνιακών σχέσεων των Ηνωμένων Εθνών (Communications Specialist at United Nations Population Fund – UNFPA), ο οποίος έδωσε τη δική του οπτική γωνία ως προς την πραγματοποίηση αυτών, με πολύ εύστοχα παραδείγματα από την εμπειρία του.

Παράλληλα, στον χώρο της διοργάνωσης υπήρχαν τρεις (3) μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), με σκοπό να ενημερώσουν και να προσεγγίσουν το φοιτητικό κοινό με τις δράσεις τους. Η Santropol Roulant, που είναι μια οργάνωση η οποία προωθεί την κοινωνική ένταξη και έχει πρόσβαση σε υγιεινά και θρεπτικά τρόφιμα, η Freedom Relay Montreal, η οποία είναι μια ΜΚΟ όπου επικεντρώνεται στη μείωση των περιστατικών εμπορίας ανθρώπων στο Κεμπέκ και στη βελτίωση της ανταπόκρισης προς τους επιζώντες σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της καλλιέργειας δημόσιας, κοινωνικής και κοινοτικής δέσμευσης και  τέλος, η Action Bénévole du Bénin-Internationale, που ασχολείται με την ανάπτυξη κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων στο Bénin. Στον Καναδά, εκτελεί δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για τη συνεργασία και την ανάπτυξη της διεθνούς αλληλεγγύης.

Οι συμμετέχοντες, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημερίδας, είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με τους εκπροσώπους, να ρωτήσουν αλλά και να ερωτηθούν για το μέλλον των επόμενων γενεών και να θέσουν στόχους για το άμεσο μέλλον, καθώς το τελευταίο μέρος της ημερίδας ήταν ο σχεδιασμός ενός στόχου επικεντρωμένου στην ακαδημαϊκή τους κοινότητα. Οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποιητικό παρακολούθησης της ημερίδας και εντάχθηκαν σε ομάδες με σκοπό την πραγματοποίηση των ιδεών τους.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest