3 ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ TOWN HALL MEETING

Με τρία καυτά θέματα, που έχουν επιλεγεί από ομογενείς , ξεκινά την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 η πρώτη Ενημερωτική Συνεδρίαση της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ. Η Συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 3:00 μ.μ., στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο, 5757 Wilderton είναι ανοιχτή για όλους -μέλη και μη μέλη της ΕΚΜΜ- θα διαρκέσει περίπου 3 ώρες και οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν ερωτήσεις και να καταθέσουν απόψεις, και ιδέες. Συγκεκριμένα:

ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Καλωσόρισμα
 2. Χαιρετισμός Προέδρου
 3. Εισαγωγή Συντονιστή – Τρόπος διεξαγωγής
 4. Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο (Συνολικός χρόνος: 60
  λεπτά)
  • Αναφορά Προέδρου
  • Αναφορά Ταμία
  • Αναφορά Γραμματέων
  • Περίοδος ερωτήσεων
 5. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (5 λεπτά)
 6. Τρόποι να προσεγγίσει η ΕΚΜΜ τους 2ης και 3ης γενιάς Έλληνες
  του Μοντρεάλ
  (Συνολικός χρόνος: 35 λεπτά)
 7. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (5 λεπτά)
 8. Προσδιορισμός και ανάπτυξη νέων πηγών εσόδων για την ΕΚΜΜ (Συνολικός χρόνος 35 λεπτά)
 9. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (5 λεπτά)
 10. Μέθοδοι για την αύξηση των ενεργών μελών και την διατήρησή τους ως ενεργά μέλη. (Συνολικός χρόνος: 35 λεπτά)

Στην Ενημερωτική Συνεδρίαση θα υπάρχει ένας Συντονιστής, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή της. Σκοπός των Ενημερωτικών Συνεδριάσεων (Town Hall Meetings) είναι να προάγουν την ενημέρωση και τη συζήτηση σχετικά με θέματα που απασχολούν την Ελληνική Παροικία, έτσι δεν υπάρξει ψηφοφορία και δεν ληφθούν αποφάσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest