ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το πιστοποιητικό Ελληνομάθειας είναι μια επίσημη βεβαίωση από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας για τη γνώση της Ελληνικής ως μιας επιπλέον γλώσσας, σπουδαίο προσόν στο βιογραφικό σας (CV) για μια καλή εργασία και μια πετυχημένη καριέρα. Σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να διεκδικήσετε τα ίδια δικαιώματα με τους πολίτες της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Για το έτος 2020 οι εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θα διεξαχθούν στις 18, 19 και 20 Μαΐου 2020. Οι αιτήσεις ξεκινούν την 1η Φεβρουαρίου 2020 και θα διαρκέσουν μέχρι τις 22 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα για το Μόντρεαλ

Εγγραφές: 1 Φεβρουαρίου – 22 Μαρτίου 2020, 5777 avenue Wilderton, Montreal, Γραφείο 105
Εξετάσεις: 18, 19 και 20 Μαΐου 2020 στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο, 5757ave. Wilderton (μεγάλη αίθουσα)

Οι προφορικές απαντήσεις σε CD και οι γραπτές στέλνονται στην Ελλάδα, όπου αξιολογούνται, βαθμολογούνται και εκδίδονται τα Πιστοποιητικά Ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας.

Δικαίωμα συμμετοχής και ημερομηνίες εξετάσεων:
• για το Α1 Επίπεδο (παιδιά 8 – 12 ετών): Στοιχειώδης Γνώση Τρίτη, 19 Μαΐου 2020 (09:00-11:15)
• για το Α2 Επίπεδο (έφηβοι και ενήλικοι): Βασική Γνώση Τρίτη, 19 Μαΐου 2020 (11:25-13:50)
• για το Β1 Επίπεδο (έφηβοι και ενήλικοι): Μέτρια Γνώση Τρίτη, 19 Μαΐου 2020 (14:00-16:50)
• για το Β2 Επίπεδο (έφηβοι και ενήλικοι): Καλή Γνώση Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020 (08:00-11:50)
• για το Γ1 Επίπεδο (έφηβοι και ενήλικοι): Πολύ Καλή Γνώση Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020 (12:05-17:00)
• για το Γ2 Επίπεδο (έφηβοι και ενήλικοι): Άριστη Γνώση Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020 (09:00-15:00)

Το ποσό συμμετοχής (σε επιταγή: HCGM) είναι: Επίπεδο Α1: $95, Επίπεδα Α2 και Β1: $115, Επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2: $125.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα (Website): greek-language.gr (όπου μπορείτε να βρείτε και δείγματα θεμάτων των εξετάσεων) ή επικοινωνείτε με τον κ. Φ. Κομπορόζο, Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου Μοντρεάλ, τηλ.: 514 738-2421, εσωτ. 124 ή στο e-mail: fkomborozos@hcgm.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest